loloopop

- en audio/visuel installation af Simon Steen-Andersen og Carl Krull

loloopop består af to animations-loops og tre elektroakustiske loops af forskellige varigheder, der hver især udgør et forløb af glidende, formidlede, lineære overgange mellem forskellige mere eller mindre figurative/konkrete elementer og tilstande. Hvert loop bider sig selv i halen og har således ikke noget bestemt start- eller slutpunkt.
loloopop er en undersøgelse af timing, kontekst og belysning/foranderlighed mellem forskellige henholdsvis stærke påvirkende og flertydige visuelle og klingende elementer og situationer, der konstant fremkommer i nye kombinationer og sammenhænge p.g.a. båndsløjfernes forskellige varigheder. Resultatet er en række interkommunikerende dramatiske lag, der opstår i øjeblikket, og som berører temaer som timing, syntaks og forskellige situationers og problemstillingers foranderlighed og associeringsretning alt efter synsvinkel og kontekst – i et handlingsrum med alt fra åbne situationer, rorschach-tests og symboler til mere politiske, sociologiske og menneskelige aspekter.
De forskellige varigheder
af båndsløfjerne, der alle er mellem 3 og 4,5 min., sørger for, at de fire primære lag først rammer hinanden igen på præcis samme sted efter 52 år, 211 dage, 4 timer, 15 minutter og 36 sekunder!

Den optimale opstilling af installationen er i et lukket mørkt rum med de to animationer projiceret så stort som muligt op på to tilstødende vægge og fire højtalere monteret i hvert sit hjørne på henholdsvis gulv og loft. Man kan forestille sig mindre alternative udgaver med tv-skærme i et åbent lyst rum, men man må påregne et vist lydniveau eller et meget begrænset antal oplevere samtidigt ved brug af høretelefoner.
Teknikkerne i de to animationer
er henholdsvis ”process recording” og ”flash-animation”.
Process recording er en teknik til at optage selve tegneprocessen på computeren. Animationen bliver en konstant opbygning, nedbrygning og omtydning af figurer og elementer. Proces og resultat smelter sammen og bliver ét.
Flash-animation er en teknik, hvor man definerer figurer og elementer i en række punkter og lag, hvorefter man kan skabe overgange mellem de forskellige elementer, ved at udregne disse punkters bevægelse mellem to forskellige figurer. Resultatet bliver en kompleks dynamisk animation med mange abstrakte mellemstadier og en konstant uro og fremdrift.
Teknikkerne i de to primære elektroakustiske spor er henholdsvis fri associativ transformation og en slags parallel til ”process recording”. I begge tilfælde er udgangspunktet reallyde, der dog kompositorisk behandles og transformeres, som havde de været abstrakt musikalsk materiale. Én lyd når kun netop at etablere sig, før den transformeres videre til en anden – eller lyden betragtes fra sine klangmæssige egenskaber og sættes ind i umiddelbare abstrakte strukturer eller forløb.
Teknikken eller dogmet parallelt til ”process recording” går ud på kun at udsætte en kortere lyd for én operation, før den gentages, således at man kan følge transformationsprocessen skridt for skidt – proces og resultat smelter sammen. Stor dynamik og indkomponerede abrydelser sørger for lejlighedsvist enten at give eksklusiv plads til det andet spor eller at påkalde sig den fulde opmærksomhed.
Det tredie spor er et ambient baggrundslag, som kun ultralangsomt skifter frem og tilbage mellem en dyb rumlen og en lys knitren. Sporet er i stereo afspillet oppefra (til forskel fra de to andre spor, der er i mono afspillet i gulvhøjde) og ”fylder” eller farver derfor hele rummet, på trods af, at det er langt svagere end de to primære spor – en slags klingende parallel til et umærkeligt skift mellem koldt og varmt lys.
Ord er klippet ind i alle fire primære loops som et sammenbindende meta-lag, der konstant lader betydning og syntaks opstå på tværs af de forskellige spor. Ligeledes er subliminals (billeder  med en varighed på én frame) indklippet i de visuelle loops, som underbevidst farvning af situationerne.

Simon Steen-Andersen og Carl Krull, februar 2006.

Stills fra de to animationer af Carl Krull: