D       r       o       w       n       w       o       r       d       s

 

 

Ord har det med at forsvinde for ørerne af os til fordel for deres betydning. Ordet ord indtager en særstilling i sproget, idet det i høj grad viser tilbage til sig selv, danner en slags lukket cirkel og således formår både at være konkret betydende som ord og absolut, ikke-ud-over-sig-selv-refererende. Det betyder sig selv. Teksten i stykket består af ordet ord på islandsk, tysk, rumænsk, arabisk dialekt og koran-arabisk: orð, wort, vorbă, kilma, kilmeh. Disse gentages igen og igen som et mantra eller en understrøm udsat for forskellige grader af forvrængning og infiltreret af lyde og fonemer uden sproglig betydning. Stykket er blandt andet disse fem ords kamp for at komme op til overfladen – at blive betydning.

 

Simon Steen-Andersen 2003