in-side-out-side-in...

Forvandling til sin modsætning og så til sin modsætnings modsætning – krængende indersiden ud – også i poetisk forstand. Men alt kan iagttages fra flere sider, tildeles flertydighed, og når hver af disse tydigheder søger sin modsætning, hvad sker der så: når forskellige aspekter af musikken er på vej i forskellige retninger med forskellig hast: svaret er: ét svar er ikke muligt...

in-side-out-side-in... ('00/'01) er skrevet til Frederik Munk Larsen.