rerendered

Kammermusik,
abstrakt sammenspil,
gjort konkret i indsnævringen af fællesnævneren fra kammer til instrument.

Enheden opsplittes,
modsætninger bringes sammen,
der opbygges gensidig afhængighed i samarbejdet om den enkelte lyd.


Simon Steen-Andersen, 2004.
 

rerendered med livevideo:

Musikken (den klingende) består - som det meste af min musik - af et antal musikalske linier i konstant bevægelse, fremdrift, retning og interaktion. Til tider står de klart ud fra hinanden, til tider mødes linierne i et kort øjeblik - fra hver deres retning og med hver deres destination. I mødet mellem to linier udveksles enten energi eller fremtoning, eller linierne smelter midlertidigt sammen.

Idet en stor del af tonerne og lydene i rerendered produceres i et samarbejde mellem to musikere (pianisten på tangenterne og en af assistenterne eller dirigenten inden i flyglet) vil det fysiske eller koreografiske i opførelsen ligeledes bestå af linier og bevægelser, der konstant mødes fysisk i fælles aktioner, på kryds og tværs af hænder og musikere.

Denne koreografiske dimension er et uoverlagt spin-off, som jeg først blev opmærksom på lang tid efter værket var færdigt. Den er en slags fysisk parallel til musikkens abstrakte indre og fungerer på mange måder efter de samme principper og logikker som det klingende resultat. Forløbene, linierne og skæringspunkterne er imidlertid fuldstændigt uafhængige af de klingende, og videoprojektionen (optaget med et lille overvågningskamera hængende over flygelet) bliver en ligeværdig polyfon dimension til det klingende.

Simon Steen-Andersen, 2006.